Úvod do zdi

- Oct 26, 2017-

Venkovní nátěry zdi se dělí na vnitřní stěny a vnější omítkou. Nástěnná dekorace je nedílnou součástí architektonického návrhu. Moderní pokoj módní zdi Metope používá barvu, změny textury na zkrášlení vnitřní prostředí, upravuje osvětlení, zvolí různé mít snadné čistotu a dobré fyzické výkonnosti materiálu, splňuje mnohé používá funkce. Venkovní zeď přímo ovlivňují vzhled budovy a tvář města, by měla být založena na využívání samotné budovy a technické a ekonomické podmínky vybrat určité vodotěsné a zvětrávání vlastnosti materiálů, k ochraně struktury zdi , čistotě vzhledu. Použití kvalitních hliněných cihel nebo přírodní kamennou zeď, sám má jednoduchý vzhled a dobré počasí odpor, výkon proti znečištění, ne další zeď, Tato zeď se nazývá vodní stěnu. Zdi čistou vodou Zacházejte pečlivě a pevně, v případě prosakování dešťové vody. Betonové stěny například výběr Speciální bednění lití, po demolici vnější zdi dřeva nebo řadu konkávní a konvexní geometrické vzory. Tento druh metope se nazývá povrch betonová zeď čistou vodou.